Skuteczność

Rzetelność

Zaufanie

Kim jesteśmy?

Tworzymy zespół posiadający szerokie i różnorodne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, zarówno dla klientów biznesowych jak i osób fizycznych. Umożliwia nam to kompleksowe podejście do analizowanych problemów i przygotowanie rekomendacji, które uwzględniają szeroki kontekst sprawy i jej ewentualne konsekwencje.

Nasza wieloletnia praktyka obejmuje zarówno doradztwo prawne realizowane w ramach struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych jak i świadczenie zewnętrznej obsługi prawnej. Doskonale znamy zatem zasady funkcjonowania i problemy związane z działalnością biznesową. Pozwala nam to opracowywać i wdrażać skuteczne i praktyczne rozwiązania, uwzględniające rzeczywiste potrzeby naszych klientów. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważne jest wzajemne zaufanie.

GWARANTUJEMY

JASNE I DOSTOSOWANE DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ

ZASADY WSPÓŁPRACY

JAK MOŻEMY POMÓC?

Oferta dla klientów
Biznesowych

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Sprawy z zakresu: rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy, nieuczciwej reklamy, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą
 • Wszelkie roszczenia związane z naruszeniem zakazu konkurencji
 • Prawna ochrona znaków towarowych
 • Reprezentowanie w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • Umowy dotyczące przenoszenia praw autorskich i pokrewnych
 • Doradztwo na rzecz branż IT, agencji marketingowych i e-commerce
 • Własność intelektualna w Internecie
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Sporządzanie sprostowań
 • Opiniowanie reklam i treści prasowych pod kontem zgodności z przepisami prawa
 • Kompleksowe doradztwo prawne w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
 • Zakładanie, przekształcanie i rozwiązywanie spółek handlowych
 • Obsługa prawna zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wierzycieli lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy działalności
 • Spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami
 • Zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców
 • Doradztwo w zakresie zagadnień prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Doradztwo w zakresie prawa wekslowego
 • Dochodzenie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w procesach sądowych
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Krajową Izbą Gospodarczą
 • zastępstwo prawne w postępowaniach egzekucyjnych
 • Usługi prawne związane z nabywaniem, zbywaniem oraz obciążaniem nieruchomości
 • Pomoc prawna przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości

Oferta dla osób
fizycznych

 • rozwód, separacja
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • alimenty
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Oferta dla klientów
Biznesowych

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Sprawy z zakresu: rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy, nieuczciwej reklamy, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą
 • Wszelkie roszczenia związane z naruszeniem zakazu konkurencji
 • Prawna ochrona znaków towarowych
 • Reprezentowanie w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • Umowy dotyczące przenoszenia praw autorskich i pokrewnych
 • Doradztwo na rzecz branż IT, agencji marketingowych i e-commerce
 • Własność intelektualna w Internecie
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Sporządzanie sprostowań
 • Opiniowanie reklam i treści prasowych pod kontem zgodności z przepisami prawa
 • Kompleksowe doradztwo prawne w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
 • Zakładanie, przekształcanie i rozwiązywanie spółek handlowych
 • Obsługa prawna zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wierzycieli lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy działalności
 • Spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami
 • Zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców
 • Doradztwo w zakresie zagadnień prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Doradztwo w zakresie prawa wekslowego
 • Dochodzenie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w procesach sądowych
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Krajową Izbą Gospodarczą
 • zastępstwo prawne w postępowaniach egzekucyjnych
 • Usługi prawne związane z nabywaniem, zbywaniem oraz obciążaniem nieruchomości
 • Pomoc prawna przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości

Oferta dla osób
fizycznych

 • rozwód, separacja
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • alimenty
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Zespół

WERONIKA JELIŃSKA

radca prawny

Założycielka kancelarii.

Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego. W 2010 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskała tytuł radcy prawnego.

Przez ponad 13 lat zatrudniona była jako prawnik wewnętrzny w średnich i dużych korporacjach, dzięki czemu dogłębnie poznała zasady funkcjonowania i problemy związane z działalnością biznesową. Doskonale zdaje sobie sprawę jak istotne, w stale zmieniających się realiach prawnych, jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcom i osobom wchodzącym w skład ich organów, pozwalające im na skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej.

TOMASZ KRAŚNIEWSKI

radca prawny

W czasie ponad 20 lat praktyki zawodowej pozostawał zatrudniony lub współpracował z kancelariami prawnymi, przedsiębiorcami, w tym spółkami giełdowymi, organizacjami społecznymi i syndykami masy upadłości. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, dotyczącego szeroko pojętej działalności gospodarczej w całym cyklu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w tym w sferze prawa korporacyjnego, przygotowywania i negocjowania umów, prawa wekslowego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa zamówień publicznych oraz świadczenia zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

ZASADY ROZLICZEŃ

Zasady współpracy są każdorazowo ustalane z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Kancelarię w oparciu o jeden z poniższych systemów:

Według stawek godzinowych.

Wynagrodzenie według stawek godzinowych z uwzględnieniem rzeczywistego nakładu czasu pracy Kancelarii.

Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe.

Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe za konkretną sprawę, z uwzględnieniem przewidywanego nakładu czasu pracy oraz stopnia złożoności sprawy.

Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem ustalonego zakresu świadczonych usług.

Wskazane formy wynagrodzenia mogą zostać uzupełnione o tzw. premię za sukces (success fee), która płatna jest jedynie w wypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

KONTAKT

Siedziba

Kancelaria Radcy Prawnego
WERONIKA JELIŃSKA

Tel. 501 166 456

ul. Limanowskiego 30B lok. 18, 02-943 Warszawa (Sadyba), filia ul. Fryderyka Joliot-Curie 28 lok. 1, 02-645 Warszawa (górny Mokotów, w okolicy Odyńca i Puławskiej)

NIP: 525 224 96 29

Scroll to Top

Napisz do nas